Regulamin voucherów

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH CROSSFAT

UWAGA: Płatność za pomocą bonu jest jednorazowa – jeśli wartość zamawianych produktów, opłacanych bonem, będzie niższa niż wartość bonu, środki przepadną. Nie ma możliwości pozostawienia środków na bonie, na kolejne zakupy. 

§ 1. DEFINICJE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, stosowania bonów podarunkowych w sklepie internetowym www.crossfat.pl.
 2. Właścicielem sklepu CROSSFAT jest spółka WELLNET z siedzibą w Poznaniu (61-435) przy ul. Bielskiej 7/1, wpisana do centralnej ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7822236620.
 3. Bon podarunkowy: bon w formie kodu rabatowego wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej, o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, wysyłany mailowo, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.crossfat.pl. 
 4. Nabywca: osoba, która nabywa w sklepie internetowym CROSSFAT bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 5. Użytkownik: nabywca lub aktualny posiadacz bonu prezentowego.
 6. Kod rabatowy: unikalny numer zawarty w każdym bonie prezentowym, zmniejszający koszt kupowanych przedmiotów o wartość bonu. 
 7. Przedmioty: asortyment oferowany w sprzedaży w sklepie internetowym www.crossfat.pl., za które można zapłacić bonem podarunkowym.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep zobowiązuje się do wysłania nabywcy bonu prezentowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych bonem prezentowym za przedmioty nabywane przez użytkownika.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania sklepowi środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu prezentowego.
 3. Zapłata za bon prezentowy kupowany w sklepie internetowym CROSSFAT może nastąpić za pomocą metod płatności dostępnych w danym momencie, w karcie produktowej bonu prezentowego.
 4. Bon prezentowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania przedmiotów dostępnych w sklepie internetowym CROSSFAT.
 5. Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony sklepowi.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez nabywcę/użytkownika bonu prezentowego osobom nieupoważnionym.
 7. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do sklepu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu prezentowego po jego przekazaniu.
 8. Bon prezentowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym sklepu.
 9. Bon prezentowy nie obejmuje kosztów wysyłki kupowanych przedmiotów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 10. Bony są dostępne w następujących nominałach:
  • 100,00 zł 
  • 200,00 zł 
  • 300,00 zł

§ 3. KORZYSTANIE Z BONÓW PREZENTOWYCH.

 1. Bon prezentowy w formie elektronicznej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym (www.crossfat.pl).
 2. Każdy bon prezentowy zawiera indywidualny kod rabatowy niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu prezentowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
 3. W przypadku gdy wartość przedmiotów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu prezentowego przekroczy wartość zapisaną na bonie prezentowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę z wykorzystaniem dostępnych w sklepie metod płatności.
 4. Sklep ma prawo odmówić realizacji zakupu przedmiotów przy użyciu bonu prezentowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 5. Aby skorzystać z bonu, jako płatności internetowej, należy po dodaniu przedmiotów do koszyka i przejściu do koszyka, zaznaczyć pole “Mam kupon rabatowy”, a następnie w obszarze do tego przeznaczonym wpisać Kod rabatowy. 

§ 4. ROZLICZENIA I REKLAMACJE 

 1. Wydanie bonu prezentowego Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania bonu prezentowego, otrzyma od sklepu paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem przedmiotów przy użyciu bonu prezentowego będą rozpatrywane przez sklep zgodnie z procedurą opisaną na stronie www.crossfat.pl.
 3. Przy użyciu bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie sklepu, przy czym:
  • bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zawarta w bonie;
  • w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia bonów, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – metodami płatności dostępnymi w sklepie;
  • do jednego zamówienia można użyć dowolnej kombinacji bonów i innych metod płatności.
 4. Przy zakupie przedmiotów za bony prezentowe nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany przedmiotu:
  • na inny przedmiot o tej samej wartości, co przedmiot wymieniany lub;
  • na przedmiot o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
  • na przedmiot o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej) lub
  • na bon prezentowy o wartości wymienianego przedmiotu. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca/użytkownik wraz z otrzymaniem bonu prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 3. Wydanie bonu prezentowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Bon prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon prezentowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.crossfat.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl